Нагороди і сертифікати

@name

Компания "Feed&life"

Виробництво безпечних кормів і кормових добавок передбачає вибір і використання сировини високої якості, дотримання технологічних параметрів виробництва, впровадження інноваційних програм і розробок.

@name

В компанії «ФІДЛАЙФ» діє інтегрована система менеджменту, відповідна вимогам міжнародних стандартів:

  • у 2011 році був отриманий сертифікат відповідності ISO 9001:2008 «Система менеджменту якості»
  • у 2013 році впроваджений стандарт ISO 22000:2005 «Система менеджменту безпеки харчової продукції»
@name

На підприємстві організована система контролю безпеки харчових продуктів, заснована на принципах НАССР.


Дана система дозволяє:


•оцінювати ризики та визначати заходи з управління ними з метою запобігання або зниження до прийнятного рівня у всіх критичних точках на виробництві
•регулярно проводити внутрішній аудит систем менеджменту
•гарантувати Клієнтам відповідність вимогам міжнародних систем менеджменту

@name

Провідний склад топ менеджменту підприємства має індивідуальні підтверджувальні сертифікати:
•швейцарської компанії «Buhler AG» за програмою «Комбікормові технології»
•System management ltd, TUV SUD, ТОВ «МНС Груп» з курсів «Внутрішній аудитор систем менеджменту» ISO 19011:2011, «Система менеджменту безпеки харчової продукції» ISO 22000:2005, «Оцінка системи менеджменту якості» ISO 9001:2008


За досягнуті виробничі результати у 2010 та 2013 роках підприємство нагороджено медаллю «Лідер Галузі» та Національними Сертифікатами.

@name